ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Sáng 03/5, thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 41/KH-BDN của Ban Dân nguyện về tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024, tại Nam Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Nam Định.