KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 969/NQ-UBTVQH15 CỦA UBTVQH HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

(11/04/2024 15:01)

Thừa ủy quyền của Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần vừa có văn bản số 3490/TB-TTKQH ngày 10/4/2024 thông báo Kết luận Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Kết luận:

 

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ VỀ “VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

(28/10/2023 18:33)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch số 544/KH-ĐGS về Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Kế hoạch của Đoàn giám sát: