Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 609d3ca1-e963-90f0-c4c5-0b500209240e.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH SÙNG A LỀNH: XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỨC THIẾT CỦA CUỘC SỐNG

15/07/2024 15:16

Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh cho rằng, việc xây dựng dự án Luật này là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người chưa thành niên; đồng thời khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành.

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI: XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM NHƯNG VẪN NHÂN VĂN

14/07/2024 17:01

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN) quy định chính sách hình sự về hình phạt áp dụng đối với NCTN theo hướng giữ nguyên hệ thống hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội như Bộ luật Hình sự hiện hành đồng thời bổ sung một số nội dung phù hợp. Tán thành quan điểm này, tuy nhiên một số ý kiến ĐBQH và chuyên gia đề nghị quy định đầy đủ về các vấn đề liên quan đến hình phạt, đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn…

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TỔ CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG NGÀNH GIÁO DỤC CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

12/07/2024 11:58

Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” sẽ được Đoàn giám sát báo cáo tại Phiên họp tháng 8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

XÂY DỰNG LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (SỬA ĐỔI): TIẾP TỤC RÀ SOÁT, CHUẨN HOÁ QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

12/07/2024 11:17

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và sẽ tiếp tục được lấy ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8. Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự luật, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiếp tục rà soát quy định về đối tượng không chịu thuế để chuẩn hóa, thống nhất giữa Luật Thuế giá trị gia tăng với các luật liên quan; nên rà soát, sắp xếp các lĩnh vực, ngành nghề miễn thuế giá trị gia tăng hợp lý, có thứ tự ưu tiên, dễ áp dụng trong thực tiễn.

XÁC ĐỊNH RÕ LĨNH VỰC CẦN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

12/07/2024 11:16

Quan tâm đến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó cần xác định rõ lĩnh vực ưu tiên đầu tư nguồn lực để tránh dàn trải, đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Bởi công nghiệp văn hóa là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của kinh tế tri thức, góp phần quảng bá, bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐBQH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

12/07/2024 10:20

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế về thực tế việc triển khai xử lý chất thải rắn công nghiệp trong lò hơi tầng sôi tại nhà máy giấy.

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRẺ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI

12/07/2024 08:45

Đánh giá cao vai trò, tiềm năng trí tuệ của các cán bộ trẻ, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng trong thời gian tới, cần chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ GTGT ĐẢM BẢO CHẶT CHẼ, PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

12/07/2024 08:41

Tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian qua; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế GTGT, nhiều ý kiến ĐBQH và chuyên gia cũng đề nghị, dự thảo Luật cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện quy định về hoàn thuế đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn,...

BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH THUỐC THEO PHƯƠNG THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

11/07/2024 10:24

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 và dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới. Trước tình trạng mua bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội diễn ra tràn lan hiện nay, các ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn nữa về kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành để bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước, quy trình, thủ tục cấp phép đối với cơ sở kinh doanh dược bằng phương thức thương mại điện tử.

CẦN XÁC ĐỊNH RÕ KHÁI NIỆM, NỘI HÀM CỦA CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ

10/07/2024 08:40

Tán thành việc bổ sung quy định về công chứng điện tử trong dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động công chứng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch... tuy nhiên, một số ý kiến ĐBQH đề nghị, cần xác định rõ khái niệm, nội hàm của công chứng điện tử để thống nhất cách hiểu và áp dụng pháp luật.

Các tin đã đưa: