PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ HỘI THẢO VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

09/07/2024

Ngày 09/7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội thảo quốc tế “Vai trò của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt” do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2024).

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN TÂY GIANG, QUẢNG NAM

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, KTNN Việt Nam được hiến định là "cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật", phù hợp với Tuyên bố Lima và Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vai trò, vị thế của các cơ quan kiểm toán tối cao.

Sau ba thập kỷ phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, KTNN Việt Nam đã chứng tỏ vai trò và vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà nước Việt Nam, trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời có những đóng góp nhất định cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia trên thế giới và hoạt động của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

30 năm qua, KTNN đã xây dựng, phát triển và trưởng thành vượt bậc, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong phát triển KTNN thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong quản lý tài chính công, tài sản công; cung cấp kịp thời thông tin, báo cáo kiểm toán cho Quốc hội phục vụ chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc kiểm tra, kiểm soát tài chính, tài sản công và phê chuẩn quyết toán cho các địa phương; đồng thời tham gia tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt. 

KTNN đã phát huy được các giá trị truyền thống trong việc: bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm giải trình; phát hiện và ngăn ngừa tham nhũng; thúc đẩy nền tài chính, quản trị lành mạnh và nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ; kiến nghị, cảnh báo nhằm ngăn ngừa, phát hiện tham nhũng, gian lận và hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong điều tra, xét xử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, cùng với các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, KTNN Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế để có thêm kiến thức, kinh nghiệm quý báu về vai trò, vị trí và kinh nghiệm thực tiễn của các SAI trong phòng, chống tham nhũng làm cơ sở định hướng cho hoạt động KTNN trong thời gian tới. Với sự tham gia đông đảo của các SAI; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các SAI, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hội thảo sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho KTNN Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến “Vai trò của các SAI trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, tham nhũng được xác định là một trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, làm giảm hiệu lực của nền hành chính công và làm cho việc sử dụng tài chính, tài sản công kém hiệu quả. Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng rất khó khăn và phức tạp, bởi tham nhũng gắn liền với quyền lực của những người có chức, có quyền, liên quan đến cả lợi ích vật chất và phi vật chất.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0, cùng nhiều vấn đề mới nổi trong thời đại ngày nay, việc hợp tác quốc tế vì hòa bình, phát triển nói chung và trong chống tham nhũng nói riêng là một yêu cầu thiết thực. Nhận thức rõ điều đó, từ năm 2009, Việt Nam đã tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Quanh cảnh hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng KTNN nêu rõ, vai trò truyền thống của SAI được cho là nhằm thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình ở khu vực công vì một môi trường quản trị nhà nước tốt. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, vai trò của SAI trong phòng, chống tham nhũng trước hết là vai trò gián tiếp, tập trung vào ngăn chặn, răn đe và phòng ngừa. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu chống tham nhũng của các quốc gia, yêu cầu bảo vệ công quỹ - đối tượng kiểm toán của SAI, đặc biệt là do hiệu quả, hiệu lực hoạt động và uy tín của SAI ngày càng tăng, tại một số quốc gia, SAI có vai trò chủ động hơn trong chống tham nhũng, gồm cả phát hiện và công bố những lĩnh vực có rủi ro tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong chống tham nhũng và công khai kết luận, kiến nghị kiểm toán rộng rãi hơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ về: chức năng, nhiệm vụ của SAI trong chống tham nhũng; vị trí, sự phối hợp của SAI với các cơ quan khác trong chống tham nhũng; những điều kiện, cơ sở pháp lý, nhân lực và phương tiện, kỹ thuật cần thiết để SAI thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm của SAI trong việc phát hiện gian lận và tham nhũng; chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc tham nhũng cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý và đề xuất các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán điều tra nhằm phát hiện gian lận và tham nhũng. Qua đó, các SAI cùng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng, cũng như định hướng hoạt động của SAI trong thời gian tới.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)

Các bài viết khác