ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng không nhân dân, sáng ngày 11/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế công tác Phòng không nhân dân (PKND) tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

Để phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng không nhân dân sau khi đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, sáng ngày 8/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế trận địa súng máy phòng không 12,7 mm và làm việc với UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, chiều 19/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Thẩm tra báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.