LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 29/3, tại Bình Thuận, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Tài chính phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến chuyên gia về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN CAO TỐC CAO BỒ - MAI SƠN

Sáng 15/3, tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” đã khảo sát một số điểm trên đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Đây là dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

 

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 21

Chiều 16/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 21 để cho ý kiến tiếp thu, giải trình về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam.