• Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15

  Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

 • Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc

 • Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 Về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 • Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang

 

Luật Nhà giáo

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XV

(98 lượt xem)

Luật Công nghiệp công nghệ số

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XV

(97 lượt xem)

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(483 lượt xem)

Luật Phòng không nhân dân

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(213 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(533 lượt xem)

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(1188 lượt xem)

Luật Công chứng (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 7 Quốc hội Khóa XV

(610 lượt xem)

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(330 lượt xem)

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(283 lượt xem)

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV

(7510 lượt xem)

Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(164 lượt xem)

Pháp lệnh Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(382 lượt xem)

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(490 lượt xem)

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(2778 lượt xem)

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(11038 lượt xem)

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(5893 lượt xem)

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Hội luật gia Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(13795 lượt xem)

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(8656 lượt xem)

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(8569 lượt xem)

Lần dự thảo 1

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(87 lượt xem)

Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội Khóa XV

(160 lượt xem)

Nghị quyết Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(233 lượt xem)

Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(229 lượt xem)

Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”

Cơ quan trình: Ban Công tác đại biểu

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(199 lượt xem)

Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Cơ quan trình: Văn phòng Quốc hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(276 lượt xem)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(68215 lượt xem)

Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(3697 lượt xem)

Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và năm 2016

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(8169 lượt xem)

Nghị quyết về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(6552 lượt xem)