ĐBQH SÙNG A LỀNH: XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỨC THIẾT CỦA CUỘC SỐNG

(15/07/2024 15:16)

Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh cho rằng, việc xây dựng dự án Luật này là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người chưa thành niên; đồng thời khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành.

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI: XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM NHƯNG VẪN NHÂN VĂN

(14/07/2024 17:01)

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN) quy định chính sách hình sự về hình phạt áp dụng đối với NCTN theo hướng giữ nguyên hệ thống hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội như Bộ luật Hình sự hiện hành đồng thời bổ sung một số nội dung phù hợp. Tán thành quan điểm này, tuy nhiên một số ý kiến ĐBQH và chuyên gia đề nghị quy định đầy đủ về các vấn đề liên quan đến hình phạt, đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn…

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TỔ CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG NGÀNH GIÁO DỤC CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

(12/07/2024 11:58)

Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” sẽ được Đoàn giám sát báo cáo tại Phiên họp tháng 8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng

28/11/2016 16:15

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén

05/05/2017 15:56

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra

05/05/2017 15:47

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa:
 
Tìm kiếm đại biểu
Tìm Đại biểu Quốc hội theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Tìm kiếm