CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CÁC QUỐC GIA VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

09/07/2024

Chiều 09/7 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế nhân dịp đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KIÊN TRÌ, QUYẾT LIỆT TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, SỚM ĐƯA THANH HÓA THÀNH TỈNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH VÀ HIỆN ĐẠI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ HỘI THẢO VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Quang cảnh cuộc tiếp.

Cùng dự cuộc tiếp có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội...

Vui mừng chào đón các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến với Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm, làm việc lần này của các đại biểu là sự tiếp nối, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam với các cơ quan Kiểm toán các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Kiểm toán nhà nước Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập và tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến với Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước các quốc gia và tổ chức quốc tế, Tổng Kiểm toán, Cơ quan Tổng Kiểm toán Nam Phi (AGSA) Tsakani Maluleke trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh hạnh được tới Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Tổng Kiểm toán Nam Phi nêu rõ, cộng đồng Kiểm toán Nhà nước quốc tế là cộng đồng có quan hệ chặt chẽ với nhau, luôn ủng hộ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ở cả cấp độ song phương và đa phương để đảm bảo tất cả cơ quan Kiểm toán Nhà nước cùng phát triển, thúc đẩy sự minh bạch, quản trị tốt. 

Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani Maluleke đánh giá cao cơ quan Kiểm toán Việt Nam đã có những đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia trên thế giới và hoạt động của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI); đánh giá cao cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ASEAN với vai trò là Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 cũng như tham gia vào ban điều hành của ASOSAI.

Tổng Kiểm toán, Cơ quan Tổng Kiểm toán Nam Phi (AGSA) Tsakani Maluleke. 

Chia sẻ các nhiệm vụ, chức năng chung của cơ quan Kiểm toán Nhà nước ở các nước, Tổng Kiểm toán Nam Phi khẳng định, sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo và quy định pháp luật cùng sự ủng hộ của các cơ quan, trong đó có các cơ quan của Quốc hội rất quan trọng, giúp các cơ quan Kiểm toán Nhà nước  có nguồn lực để thực hiện công việc nhiều thử thách, khó khăn của mình; cho rằng, những kinh nghiệm và kỹ năng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước  sẽ giúp Nhà nước và cơ quan giám sát thực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm của Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani Maluleke dành cho Việt Nam và những đánh giá đối với vai trò, đóng góp của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan Kiểm toán nhà nước quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập ngày 11/7/1994, với vị thế là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính Nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; thực hiện chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với mọi cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã không ngừng đổi mới và phát triển, trở thành một cơ quan quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công...

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công, phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn ngừa thất thoát tài sản công và đặc biệt là đóng góp vào sự minh bạch, tin cậy của nền tài chính quốc gia.

Cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu về sự minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài chính công ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan Kiểm toán nhà nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đồng thời là thành viên tích cực của các tổ chức Kiểm toán trong khu vực và quốc tế, thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Đánh giá cao Hội thảo quốc tế về “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt” do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng các nội dung được nêu, thảo luận tại Hội thảo đã giúp nâng cao nhận thức về tính toàn cầu của tham nhũng, tác động tới tài sản, nguồn lực công và đặc biệt là tới niềm tin của công chúng đối với hoạt động của Nhà nước.

Đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế dự cuộc tiếp.

“Hội thảo cũng khẳng định vai trò của Cơ quan kiểm toán tối cao là một thiết chế quan trọng trong hệ thống liêm chính quốc gia; khẳng định địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan kiểm toán tối cao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tôi hoan nghênh những đề xuất, kiến nghị, giải pháp mà các Cơ quan kiểm toán đã đóng góp tai Hội thảo hôm nay, đây là những tư liệu quý báu để Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh,

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực, chủ động, là cầu nối quan trọng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của cộng đồng kiểm toán công trong khu vực, và trên thế giới. Đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, để Kiểm toán nhà nước nói chung có thể đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong các cơ quan, các tổ chức quốc tế, Kiểm toán của các quốc gia trong khu vực và quốc tế, ủng hộ Kiểm toán nhà nước Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó cũng như hoàn thành các trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến với Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Các đại biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán Nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế.

Trọng Quỳnh - Phạm Thắng

Các bài viết khác