• HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ RỪNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN

  Ngày 11/7, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV do đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2023 tại tỉnh Lạng Sơ...

 • PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH TIẾP PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC

  Sáng 25/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Biên Ba Trát Xi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề dân tộc và tôn giáo của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 • HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

  Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 9, chiều 4/5, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, các thành viên Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo đó, nhiều ý kiến góp ý về việc bảo đảm chính sách dân tộc trong dự thảo Luật này và cho rằng việc có chính sách BHX...

 • BẾ MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LẦN THỨ 9

  Chiều 04/5, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu bế mạc Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 9.

 • HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN

  Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 9, sáng 04/5, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, các thành viên Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 tới.

 • PHIÊN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LẦN THỨ 9

  Chiều 03/5, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 9 để tham gia thảo luận, góp ý kiến về các dự án Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Phiên họp.

 • CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TẠI AN GIANG

  Chiều 12/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Dân tộc đã thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay và khảo sát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang.

 • ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DÂN TỘC

  Sáng 11/4, tại Hội thảo “Xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ (khái niệm) liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi” được tổ chức tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, đây là diễn đàn quan trọng để các đại biểu trao đổi, thảo luận về cơ sở chính trị, cơ sở khoa học, nội hàm một số thuật ngữ, kh...

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 9, chiều 4/5, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, các thành viên Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo đó, nhiều ý kiến góp ý về việc bảo đảm chính sách dân tộc trong dự thảo Luật này và cho rằng việc có chính sách BHXH phù hợp đối với lao động dân tộc thiểu số là cần thiết.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UBTV QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI XÍ NGHIỆP BẾN XE TÀU KIÊN GIANG

Sáng nay, Đoàn giám sát chuyên đề số 2 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khảo sát và làm việc với xí nghiệp bến xe tàu Kiên giang về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân điều chủ trì làm việc. Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách; đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.