DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/07/2024

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 10/7 và chiều 11/7/2024), tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến Chương trình phiên họp:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác