VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT ĐẤU THẦU

27/06/2024

Sáng 27/6, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác đấu thầu, quản lý dự án,…

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội

Tham dự buổi khai giảng có: Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức, Phó Trưởng phòng Chính sách Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngô Chí Linh, cùng các cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham dự, trong đó có nhiều học viên là trưởng, phó các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức

Phát biểu tại lễ khai giảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức nhấn mạnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu cho cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội là lớp học quan trọng, nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Chính vì vậy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức rất mong các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lần này sẽ tận dụng thời gian, tích cực nghiên cứu, trao đổi thảo luận, tiếp thu được những kiến thức thiết thực để áp dụng cho thực tế cũng như công việc được giao.

Việc Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thể hiện sự nghiêm túc thực hiện chương trình học, việc chấp hành nội quy cũng như ý thức cao trong việc học tập của các học viên. 

Đồng chí Ngô Chí Linh - Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Theo đó, trong ngày 27/6/2024, các học viên tham gia lớp học sẽ được bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến Luật Đầu thầu như: Những điểm mới quan trọng của Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nội dung, trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu; một số vấn đề lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Văn phòng Quốc hội;…

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu

Văn phòng Quốc hội phối với hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác đấu thầu, quản lý dự án,…

Trong ngày 27/6/2024, các học viên tham gia lớp học sẽ được bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến Luật Đầu thầu như: Những điểm mới quan trọng của Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; một số vấn đề lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Văn phòng Quốc hội;…

Ngọc Thúy - Đình Thành