BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Sáng 08/5, tại phiên họp toàn thể lần thứ 22 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu đều bày tỏ tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật Công chứng năm 2014; đồng thời tham gia ý kiến về nhiều nội dung cụ thể của dự thảo Luật nhằm bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, tạo điều kiện để phát triển hoạt động công chứng theo định hướng xã hội hóa, ổn định, bền vững.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

Sáng 03/5, tại Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành chủ trì buổi làm việc.