PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: BẢO VỆ THANH THIẾU NIÊN TRƯỚC THUỐC LÁ THẾ HỆ MỚI

Tại Phiên thảo luận tại hội trường về báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại Kỳ họp thứ 7, nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra lo lắng với các sản phẩm thuốc lá mới, đặc biệt đối với thanh thiếu niên- nguồn nhân lực quan trọng của đất nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng trong thời gian tới, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ dòng sản phẩm này.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng Đoàn giám sát, đã làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.