THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Chiều 17/6, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức cuộc họp nghe Ban soạn thảo báo cáo sơ bộ về tiến độ xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính, các nội dung cơ bản trong dự án Luật và những vấn đề còn ý kiến khác nhau để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động thẩm tra dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc làm việc.

 

UỶ BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 13/5 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, các vấn đề về “trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, hoàn thành chương trình tiêm chủng Covid-19 mở rộng, quản lý và đầu tư cho y tế cơ sở như thế nào cho phù hợp…” là những nội dung chính được đưa ra thảo luận và cho ý kiến. Chủ nhiệm uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì phiên họp.