NHIỀU Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP, LÀM RÕ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NĂM 2023

Sáng 25/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn cơ quan nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội và hoạt động của công đoàn đã được tổng hợp đầy đủ và đã được trả lời, giải trình làm rõ một cách thấu đáo tại Hội nghị.