ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

10/07/2024

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 35, chiều 10/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP DIỄN ĐÀN CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỐI CAO

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tóm tắt Tờ trình về tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội. Theo đó, Diễn đàn sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (một số chuyên gia và khách quốc tế mời dự trực tuyến), dự kiến có khoảng 200 - 250 đại biểu tham dự trực tiếp.

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, việc tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội là rất cần thiết nhằm tiếp tục bám sát định hướng đổi mới hoạt động giám sát theo Nghị quyết của Trung ương và Đề án, Kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội; đánh giá toàn diện về hoạt động giám sát trong thời gian qua để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian tới và đồng hành cùng Chính phủ để kiến tạo, phát triển đất nước.

Đồng thời, các ý kiến, tham luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Các ý kiến yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chu đáo, khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Về chủ đề, chuyên đề của Diễn đàn, theo Tờ trình, dự kiến có 2 phương án về chủ đề của Diễn đàn. Đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn Phương án 1 với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo và phát triển”. Đề cập về ưu điểm của phương án này, các ý kiến cho rằng, mục tiêu kiến tạo, phát triển là nội dung được xã hội rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay, nhất trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Phương châm giám sát là kiến tạo và phát triển; điều đó có nghĩa là hoạt động giám sát nhằm phát hiện ra những tồn tại, điểm nghẽn để từ đó có các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và sớm đưa chính sách vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với chủ trương tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, việc tổ chức Diễn đàn này là bước đầu tiên để có kinh nghiệm tổ chức các diễn đàn xây dựng pháp luật và các diễn khác trong thời gian tới theo phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình, dự thảo kế hoạch tổ chức Diễn đàn và dự thảo Nghị quyết liên quan. Trong đó, về chủ đề của Diễn đàn, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với phương án 1, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề “Giám sát để kiến tạo và phát triển” để phù hợp với bối cảnh cũng như tình hình thực tế trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu kết luận Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cần thiết kế 2 chuyên đề sao cho phù hợp, đặc biệt phải có một chuyên đề về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đặt các bài tham luận, Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2024 để quyết định về thời gian tổ chức Diễn đàn. Đồng thời đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Diễn đàn, tính toán thiết kế sao cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Tờ trình, kế hoạch, dự thảo các Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản và trình Chủ tịch Quốc hội ký để kịp thời triển khai.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tóm tắt Tờ trình về tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp

Đại diện Bộ Ngoại giao tham dự Phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại Phiên họp

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham gia góp ý về chủ đề của Diễn đàn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đóng góp ý kiến tại Phiên thảo luận./.

Bích Ngọc - Thu Phương - Phạm Thắng

Các bài viết khác