CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 17/6/2024

16/06/2024 21:56

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17/6/2024)

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 3)

Hội đồng Dân tộc:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Giao thông vận tải:

Ủy ban Dân tộc:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm (nội dung 3)

- Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (nội dung 2)

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh (nội dung 3)

- Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 10: (Quốc hội họp riêng)

Nội dung 1: Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

* Từ 08 giờ 10 đến 11 giờ 30: Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nội dung 2: (Từ 8 giờ 10 đến 9 giờ 30)

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: (Từ 9 giờ 50 đến 11 giờ 30)

- Thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1, 2)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

Bộ Tư pháp:

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lê Thành Long (nội dung 1)

 - Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

 - Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 2)

 - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 2)

 - Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 3: Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

+ Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.