ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

10/07/2024

Chiều 10/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 nhằm sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ 16 NHIỆM KỲ 2020-2025

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Đình Toản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, các đồng chí Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư một số Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội…

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, 6 tháng qua, trong bối cảnh trong nước và quốc tế thời cơ và thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Làm tốt công tác tư tưởng, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt 66 nghị quyết, văn bản của cấp trên, tổ chức 3 hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết trung ương.

Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình đề ra; đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 04 kỳ họp của Quốc hội, trong đó có 03 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ; tham mưu tổ chức thành công 7 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục triển khai các hoạt động theo Chương trình làm việc năm 2024…

Công tác kiểm tra giám sát đã triển khai theo đúng chương trình đề ra; tổ chức hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng không thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát trong năm 2024 thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Đảng ủy cơ quan.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đại biểu dự Hội nghị đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết công tác, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, để kết quả công tác Đảng năm 2024 của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Trịnh Giáng Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ các kỳ họp bất thường của Quốc hội; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; các phiên họp, hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Đảng đoàn Quốc hội; tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động chúc Tết, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc. Xây dựng nhiều báo cáo quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan VPQH, tiêu biểu như báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2025...

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra, phát triển đảng, quản lý đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng; các cấp ủy duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trịnh Giáng Hương cho biết, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, như: Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số đề án, nhiệm vụ thực hiện chưa đảm bảo đúng tiến độ; Khối lượng công việc chuyên môn thường xuyên lớn, trong khi đó các cấp ủy của các tổ chức đảng đều là cán bộ kiêm nhiệm; Số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng còn khiêm tốn, việc triển khai thực hiện theo danh mục và vị trí việc làm đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng đang được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, báo cáo…

Đại biểu tham dự Hội nghị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH và Văn phòng Quốc hội; tiếp tục xây dựng Đề án Quốc hội điện tử, Văn phòng Quốc hội điện tử, đổi mới phương thức quản lý và điều hành, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các nội dung Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Báo Đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, chú trọng tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; chủ động nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định về nêu gương và Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung trong Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thành Báo cáo về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội điều hành nội dung thảo luận

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội phát biểu

Đồng chí Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu

Đồng chí Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội phát biểu

Đồng chí Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát biểu

Đồng chí Vũ Đình Đức, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội phát biểu

Đồng chí Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

Lan Hương - Nghĩa Đức