CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 21/6/2024

20/06/2024 16:21

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 21/6/2024)

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 2,3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội​ Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

 

Tòa án nhân dân tối cao:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chánh án Nguyễn Hòa Bình (nội dung 3)

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Nội dung 2:

­­- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: (Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 45)

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

 

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

  Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh

  Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.