CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 24/6/2024

24/06/2024 08:09

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 24/6/2024)

 

Buổi sáng: Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội​ Trần Quang Phương 

 

Ủy ban Tư pháp:

Bộ Công an:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 1,2)

Bộ trưởng Lương Tam Quang (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

 

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

  Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 1,2)

  Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 2)

  Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

 

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.