CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 28/6/2024

28/06/2024 07:40

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 28/6/2024)

 

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2, 3)

 

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2, 3)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2, 3)

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban KH, CN&MT:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

  

  Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1)

  Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2, 3)

  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 2)

  Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 45:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Địa chất và khoáng sản.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 16 giờ 45 (Quốc hội họp riêng)

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.